Sách dạy nấu ăn

4Fun Entertainment GmbH đã phát triển phần mềm nấu ăn tuyệt vời cho phép hàng trăm công thức nấu ăn thực đơn hoàn chỉnh để tạo ra danh sách mua sắm, tính toán lượng calo và thẻ menu.

Tạp chí tiền mặt

Các sổ quỹ tiền mặt điện tử được phát triển bởi 4Fun Entertainment GmbH cho phép việc xử lý dễ dàng và không phức tạp của một tài khoản tiền mặt cho các câu lạc bộ, hiệp hội và các cơ quan chức năng và được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu của họ.

Quản lý tổ chức sự kiện

Quản lý tổ chức sự kiện khuyên 4Fun Entertainment GmbH trong mọi vấn đề quy hoạch, chuẩn bị và thực hiện tất cả các loại sự kiện bao gồm việc lựa chọn nghệ sĩ, hợp với quy hoạch chi phí và kiểm soát chi phí là một khía cạnh quan trọng của dịch vụ của chúng tôi.

Tử vi

Dịch vụ này là một bổ sung nhỏ trong Net của 4Fun. Vì vậy, bạn luôn biết tiếp cận với tử vi, khi nào và những gì sẽ đánh bại giờ của bạn